PUBLICATIES

Het Compenius-orgel van Johann Sebastian Bach in Weimar

In 1708 trad Johann Sebastian Bach als hoforganist in dienst bij hertog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar, waar hij het Compenius-orgel (1658) van de Schlosskapelle Weg zur Himmelsburg bespeelde. Tien jaar was Bach aan het Schloss-orgel verbonden, hij componeerde er het grootste deel van zijn orgeloeuvre voor en liet het wijzigen, waardoor het instrument het belangrijkste 'Bach-orgel' is dat heeft bestaan. Daar publicaties over het orgel tijdens Bachs ambtsperiode niet altijd juiste informatie en onderbouwde stellingen bevatten, wordt in dit artikel de literatuur over het Schloss-orgel geïnventariseerd en kritisch met elkaar vergeleken. Zo ontstaat opheldering over het orgel dat voor Bach als inspiratiebron diende voor hetgeen voor velen tot het meest verhevene behoort: zijn orgeloeuvre.

Het ORGEL | Jaargang 117 | (2021) | Nummer 2 Voetzetting in het orgelwerk van Johann Sebastian Bach

In bewerking

Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 3