Orgelbouwer Johann Georg Schröter 

19-02-2018

Johann Georg Schröter werd op 20 augustus 1683 te Berlestedt (Thüringen) geboren. Hij leerde het orgelbouwvak bij J.C. Volckeroth, eveneens te Berlstedt. In oktober 1712 ontving hij een privilege waardoor hij reparaties aan alle 'Orgeln der Stadt und auf dem Land' mocht uitvoeren. In 1716 voltooide hij het orgel van de Augustinerkirche te Erfurt, een instrument dat Sterzing sr. niet heeft voltooid. In de omgeving van Erfurt zijn 22 orgels van Schröter nawijsbaar waarvan 10 disposities in Adlungs Musica Mechanica Organoedi (1768) zijn opgetekend. In 1716 schreef J.S. Bach een Attestat aan Schröter. 

Dat Johann Sebastian Bach betrokken is geweest bij de nieuwbouw van het orgel voor de Augustinerkirche te Erfurt, dat Georg Christoph Stertzing aanvankelijk bouwde en Schröter gereedmaakte, is niet aantoonbaar. Echter, gezien zijn nauwe contact met Stertzing, die al uit de Ohrdrufer tijd stamde, is het aannemelijk dat Bach bij het kolossale project betrokken is geweest. Immers, Stertzing had bij de bouw van een orgel vaker met een lid van de Bach-familie te maken, zo was er de samenwerking met Johann Nicolaus Bach in 1706, bij de bouw van zijn 44 stemmen tellende drieklaviers orgel in de Stadtkirche te Jena die 'den ganzen Bau, von größten bis zum kleinsten, dirigiret' (Adlung) en met diens vader Johann Christoph Bach in 1707, bij Stertzings  nieuwgebouwde orgel van de Georgenkirche te Eisenach. Hoe dan ook, opbouw, dispositie en klank van het nieuw gebouwde Stertzing-orgel zijn nauw verwant aan de orgelgedachten, idealen en traditie van Bach zoals hij die in zijn middelste levensfase voor ogen had.