orgel

02-03-2018

Tussen 1728 en 1732 is Johann Sebastian Bach betrokken bij de ombouw en uitbreiding van het Oehme-orgel in de Kirche te Stöntzsch, thans Pegau. De werkzaamheden werden door orgelbouwer Schmieder voltooid.


Stöntzsch (Pegau), Kirche - Oehme-Schmieder-orgel


Historische gegevens


Bouwer 

  1. George Oehme
  2. Johann C. Schmieder

Jaren van oplevering

1. 1678

2. 1732


1677-1678 nieuwbouw I/5 door G. Oehme

1728-1732 uitbreiding onder advies van J.S. Bach en overplaatsing naar west-galerij door J.C. Schmieder

19de eeuw diverse renovaties

1935 restauratie door Hermann Eule, Orgelbau

1964 overplaatsing van instrument naar Hohnstein (Sächsische Schweiz), uitbreiding naar I/P/12 met gebruikmaking van pijpwerk uit 1860 en 1935


Technische gegevens


Werkindeling

Manual, Pedal


Dispositie (1678)


Manual

5 stemmen

Grobgedackt 8'

Offene Flöte 4'

Principal 2'

Mixtur 1½'

Dulcian Regal 8'


Werktuiglijke registers

'umblauffender Cymbel' (Zimbelstern)


Dispositie (1732)


Manual

7 stemmen


Quintadena 8'

Grob gedackt 8'

Principal 4'

Klein gedackt 4'

Quinta 3'

Octave 2'

Mixtur III


Pedal

2 stemmen


Sup Bass 16'

Principalbass 8'


(Cursief gedrukte stemmen zijn veranderingen door J.S. Bach).


Bijzonderheden

  • orgeladviseur was J.S. Bach
  • Sup Bass 16' en Principalbass 8' zijn van hout


De dispositieverandering en uitbreiding die op advies van Bach heeft plaatsgevonden geeft een aantal opmerkelijke aspecten weer:

  • een Quintadena 8' - standaard-register voor de Midden-Duitse orgels uit de 17de en 18de eeuw - is op advies van Bach toegevoegd
  • de prestantenopbouw is gebaseerd op een Principal 4', bij Oehme was dat een Principal 2'
  • de Offene Flöte 4' wordt vervangen door een Klein gedackt 4'
  • de Dulcian Regal 8' wordt verwijderd
  • de pedaalstemmen Sup Bass 16' en Principalbass 8' worden toegevoegd